Φέτος, για ακόμα μία χρονιά η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει ενεργά το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και γίνεται συνοδοιπόρος σε μια διαφορετική «Πορεία Χριστοδούλας», με στόχο την οικονομική ενίσχυση των υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας του Συνδέσμου οι οποίες προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους ασθενείς με εμπειρία καρκίνου σε όλη την πορεία της ασθένειας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχουν ενεργοποιηθεί περισσότερες από 100 επιχειρήσεις και οργανισμοί με περισσότερα από 250 σημεία όπου το κοινό θα μπορεί να συνεισφέρει, όπως μπορεί, στον Αντικαρκινικό Συνδέσμου Κύπρου. Επίσης, μέσω του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών «ανταμοιβή», για κάθε συναλλαγή, η Τράπεζα Κύπρου θα προσφέρει 5 σεντ στον Σύνδεσμο.

Η μάχη αυτή μας αφορά όλους!

Η πανδημία του COVID-19 μας επηρέασε όλους. Παρά τις προκλήσεις, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, πιστός στο όραμα και την αποστολή του, συνέχισε να εξυπηρετεί ασθενείς προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του στα νέα δεδομένα.

Τα περιοριστικά μέτρα, όμως, επηρέασαν την πραγματοποίηση της Πορείας Χριστοδούλας και τις ενέργειες γύρω από αυτή, γεγονός που έπληξε σημαντικά τους οικονομικούς πόρους του Συνδέσμου, που είναι αναγκαίοι για την απρόσκοπτη παροχή όλων των υπηρεσιών του.

Γι’ αυτό φέτος, αντί της Πορείας και του Οδικού Εράνου, ο Σύνδεσμος καλεί το κοινό να τον στηρίξει μέσω εισφορών σε διάφορες επιχειρήσεις και σημεία της Κύπρου.