Φέτος, για ακόμα μία χρονιά η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει ενεργά το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και γίνεται συνοδοιπόρος σε μια διαφορετική «Πορείας Χριστοδούλας», με στόχο την οικονομική ενίσχυση των υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας του Συνδέσμου οι οποίες προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους ασθενείς με εμπειρία καρκίνου σε όλη την πορεία της ασθένειας.

Η μάχη αυτή μας αφορά όλους!

Η πανδημία του COVID-19 μας επηρέασε όλους. Παρά τις προκλήσεις, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, πιστός στο όραμα και την αποστολή του, συνέχισε να εξυπηρετεί ασθενείς προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του στα νέα δεδομένα.

Τα περιοριστικά μέτρα, όμως, επηρέασαν την πραγματοποίηση της Πορείας Χριστοδούλας και τις ενέργειες γύρω από αυτή, γεγονός που έπληξε σημαντικά τους οικονομικούς πόρους του Συνδέσμου, που είναι αναγκαίοι για την απρόσκοπτη παροχή όλων των υπηρεσιών του.

Γι’ αυτό φέτος, αντί της Πορείας και του Οδικού Εράνου, ο Σύνδεσμος καλεί το κοινό να τον στηρίξει μέσω εισφορών σε διάφορες επιχειρήσεις και σημεία της Κύπρου.